Mur og Flisservice AS er ett murmester & entreprenør firma som er etablert i Bergen og Kirkenes. Vi utfører alt av tjenester innen murerfaget.

Vi påtar oss alt fra det minste service oppdrag til større prosjekter. Vi gjør også prosjekter som totalentrepriser .
Arbeidet vi påtar oss er for det offentlige, private og entreprenører.

Mur og Flisservice AS har fått utviklet ett kvalitetssikrings system som aktivt blir brukt, dette systemet blir revidert hvert år.

HMS har vi et sterkt fokus på, noe som har gjort at vi ikke har hatt personskader eller andre ulykker i firmaet.

Fokuset på HMS har også bidratt til ett godt arbeidsmiljø, noe som har resultert i lite gjennomtrekk av ansatte i firmaet.

Mur og Flisservice AS er en godkjent opplæringsbedrift.