Skiferlegging uteplass i Bergen

2 Nov 2015

Skiferlegging uteplass i Bergen